AIKAMATKA SUOMALAISEEN BIOTALOUTEEN

Havina on Suomen Metsäyhdistyksen tuottama pelillistetty opetusmateriaali kouluille. Se kertoo suomalaisen yhteiskunnan ja teknologian kehittymisestä, ihmisten elämäntavan ja metsäsuhteen muuttumisesta. Se kertoo siitä, miten nuo kaikki vaikuttavat toisiinsa ja tapaamme käyttää metsiä. Aikajanalla matkatessaan huomaa, miten yksi asia johtaa toiseen. Biotalous on kiertotalouden vihreä moottori. Siinä vanha viisaus kohtaa usein uuden teknologian ja huippuosaamisen.

Peli toimii PC- ja Mac-tietokoneilla, parhaiten Google Crome -selaimella. Lisäksi pelin voi ladata tietokoneelle, jolloin peliä pelataan työpöytä-versiona. Työpöytä-versiota voi käyttää Windows-käyttöjärjestelmillä.

Tabletlaitteilla peliä pelataan erillisen sovelluksen kautta. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Google Play -kaupasta ja Applen AppStoresta.

Havina-opetusmateriaalia pelataan tietokoneilla tai tableteilla, joissa on toimiva internetyhteys. Jokainen pelaaja tarvitsee pelihetkeä varten käyttöön oman laitteen, sillä jokainen pelaa ja opiskelee opetusmateriaalin aineistoa itsenäisesti. Samaa laitetta voi kuitenkin käyttää usea saman koulun eri oppilas, kunhan he käyttävät laitetta eri ajankohtina. Kukin käyttäjä luo aluksi oman käyttäjätilin, jonka avulla eri laitteilla pelatessa oppimateriaalissa edistyminen tallentuu käyttäjäkohtaisesti. Samalla kunkin käyttäjän edistyminen ja osaaminen tallentuu käyttäjätilille.

Oletko opettaja?

Havina-opetusmateriaaliin liittyy opettajien oma työkalu, josta he voivat seurata oppilaiden edistymistä ja menestystä opetusmateriaalin parissa. Opettajille on myös laadittu kattava ohjeistus siitä, miten pelillistetyn opetusmateriaalin käyttö aloitetaan, miten sitä voi käyttää eri aineiden oppitunneilla ja miten opettajat voivat seurata oppilaiden edistymistä.

Mitä?

Havina - opetusmateriaali on tarkoitettu uuden opetussuunnitelman mukaiseksi monialaiseksi ilmiöoppimisen kokonaisuudeksi. Oppimateriaali on toteutettu aikajanana, joka koostuu aikajanalla esitetystä tietosisällöstä, sitä syventävistä artikkeleista, valokuvista, videoista ja materiaalia laajentavista linkeistä. Oppimateriaaliin on lisätty myös pelinomaisia elementtejä, kuten osaamista mittaavia tehtäviä, tasoja ja pisteitä. Aikajanalla esitettävä tieto on jaettu eri teemojen alle ja eri aikakausiin. Ajanjaksoa havainnollistaa maisemakuva, joka muuttuu aikajanalla liikuttaessa. Suomalaisen yhteiskunnan kehitys kuvataan metsän kautta, muun muassa metsäluonnon, luonnonvaran, metsän eri käyttömuotojen, metsäisten elinkeinojen ja töiden, ulkomaan kaupan, liikenteen ja metsäkulttuurin muutoksina.

Miksi?

Biotaloudessa eri toimialat ja eri alojen asiantuntijat tekevä yhdessä töitä. Se vaatii työn teossa uutta ajattelua, johon pitää kasvaa. Uudet opetussuunnitelmat kannustavat oppiaineiden väliseen yhteistyöhön, mikä tukee yhdessä tekemistä ja asiantuntijuuden jakoa. Tavoitteena on opetuksen eheyttäminen, joka auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Näin voi harjaantua havaitsemaan syysuhteita, koota päättelyketjuja ja oppia systeemistä ajattelua. Ilmiöiden opiskelu jäsentää maailmankuvaa. Oppimisen arvo on ymmärtämisessä.

Tämä oppimateriaali nostaa esiin monen oppiaineen asioita suomalaisen yhteiskunnan ja ympäristön muutoksen tarkastelussa. Materiaali helpottaa aineenopettajien yhteistyötä ilmiöoppimisessa. Materiaalin avulla oppii näkemään muutosten syy- ja seuraussuhteita. Pitää tuntea menneisyys, jotta voi ymmärtää nykyisyyttä ja pystyy luomaan tulevaisuutta - jotain uutta.

Miten?

Peliä pelataan tietokoneilla tai tableteilla, joissa on nettiyhteys. Yhden pelikerran kesto sovitetaan muun opetuksen vaatimusten mukaan, mutta Havinan käyttöön kannattaa varata kerralla noin 25-45 minuuttia. Oppimateriaalia voivat käyttää osana opetusta koulun kaikki tietyn ikäluokan opettajat tai vain muutama yksittäin kiinnostunut opettaja. Aikajanan eri osioita ei tarvitse käydä läpi eri oppiaineissa ajallisesti yhtä aikaa.

Jotta opetusmateriaalissa eteneminen voidaan tallentaa seuraavia pelikertoja varten, täytyy opetusmateriaaliin kirjautua sisään. Kirjautuminen on tehty nopeaksi ja helpoksi. Myös opettajat kirjautuvat sisään opettajan työkaluun. Omien tunnusten avulla kukin oppilas voi palata pelin pariin milloin vain ja pelata peliä eri laitteilta. Materiaaliin voi tutustua myös “vierailijana”, mutta silloin edistyminen ei tallennu.

Näin pääset alkuun

Katso alla oleva esittelyvideo, jossa näytetään miten Havina-opetusmateriaaliin pelaaminen aloitetaan joko itsenäisesti tai luokkaympäristössä. Kun olet katsonut videon itse, yhdessä muiden organisaatiosi aikuisten kanssa, tai vaikka koko luokan voimin, pelaaminen voi alkaa!

Ohjeena toimivan esittelyvideon lisäksi voit ladata alla olevasta linkistä tulostusvalmiin PDF-peliohjekirjan. Ohjekirjassa on tarkat kuvaukset opetusmateriaalin taustasta, opetustavoitteista, materiaalin eri osa-alueista ja vinkkejä opetusmateriaalin käyttöön eri oppiaineiden tunneilla.

Tietoa opetusmateriaalin taustasta

Ongelmia?

Olemme sitoutuneet kehittämään Havina-opetusmateriaalia paremmaksi opettajien ja oppilaiden palautteen pohjalta. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kohtaat teknisiä ongelmia, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin!

havina@smy.fi

Tekijät

Opetusmateriaali on kehitetty yhteistyössä pelialan ammattilaisten, biotalouden alojen yritysten ja yhdistysten, opettajien ja oppilaiden kanssa. Lehtori Pirjo Piesala on opetusmateriaalin käsikirjoittaja. Teknisestä toteutuksesta vastaa NordicEdu Oy.

Rahoittajat ja kumppanit

Opetusmateriaalin kehitystyötä on rahoittanut Metsämiesten Säätiö, Maa- ja metsätalousministeriö, Aili ja Yrjö Rasin säätiö, Kollin säätiö ja Föreningen för Skogskultur. Frankmedian Suomen tulevaisuudesta kertovan sarjan elokuvista on Wihurin säätiön tuella tehty materiaaliin lyhyet videot.